Sunday, February 26, 2012

Tường trình buổi họp mặt cùa thanh viên QTNLT.Vic năm 2012.

Phương Duy báo cáo hoạt động hỗ trợ các tù nhân lương tâm trong thời gian qua: tiếp theo kết quả tương đối khả quan của tài khoá 05/2010 – 05/2011 của kỳ họp mặt năm ngoái, trong tài khoá 2011 – 2012 này cũng đáng khích lệ: sau 9 tháng (05/2011 – 01/2012) QTNLT đã hỗ trợ tổng cộng 78 TNLT tại VN với số hiện kim 10,900.00$AUD. Hoạt động hỗ trợ trong năm chú trọng đặc biệt đến các TNLT Êđê vùng cao nguyên, có thể gọi là những người tù vì lý do chính trị bị quên lãng. Các thành viên có mặt tán dương tinh thần hỗ trợ của các thành viên khắp thế giới, đặc biệt bác hoạ sĩ TTLan với chương trình vẽ chân dung yểm trợ đã thành công cả về mặt tài chánh và gây ấn tượng.