Monday, February 27, 2012

Buổi điều trần giữa chính phủ Úc với quỹ TNLT ngày 24-2-2012

Thứ sáu ngày 24/02/20112, tiểu ban nhân quyền Úc châu (Human Rights Sub Committee) thuộc bộ ngoại giao và thương mại (Department of Foreign Affairs and Trade) đã mở một buổi điều trần gồm các tổ chức và cá nhân được như ghi nhận bên dưới. Vì buổi điều trần tập hợp nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau, thời gian kéo dài từ sáng đến chiều, bản tường trình này chỉ dành riêng cho quỹ TNLT/POCF mà thôi. Chúng tôi tin rằng sẽ có bản tường trình khác của các cơ quan ngôn luận độc lập.