Friday, March 21, 2014

Thư trao đổi giữa POCF và tòa đại sứ Úc liên quan đến Bùi Thị Minh Hằng

Bản dịch sang Việt ngữ lá thư đại sứ Hugh Borroman:

Thưa cô Mai

Cảm ơn lá thư bạn gởi ngày 13-3 đến đồng nghiệp của tôi là David Skowronski.
Chúng tôi rất quan ngại sự liên tiếp bắt bớ chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, trường hợp điển hình như chị Hằng chúng tôi biết rõ.  Làm việc với các quốc gia khác, chúng tôi đã vận động thành công trả tự do cho chị từ các viên chức trại giam vào năm 2012.  Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi đã viết thư cho bộ trưởng ngoại giao Việt Nam vào cuối tháng 2 tỏ lòng quan ngại về trường hợp chị Hằng, chị Quỳnh và anh Minh.

Trong đó chúng tôi bầy tỏ mối quan ngại cực độ về việc đả thương anh Nguyễn Bắc Truyển, người mà bạn đã nhắc đến trong thư, và cô Phượng là vợ anh ấy. Sự tấn công đã sẩy ra vào ngày 24 tháng 2 khi anh Truyển và cô Phượng đang trên đường đến gặp nhân viên đại sứ Úc để trình bầy về trường hợp chị Hằng, chị Quỳnh và anh Minh.

Tòa đại sứ duy trì liên lạc với những người cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam và tiếp tục làm thế trong tường hợp này.

Tôi chắc chắn với bạn rằng chính phủ Úc sẽ tiếp tục thi hành đúng mức và bầy tỏ quan ngại về nhiều trường hợp nhân quyền khác và trường hợp này với chính phủ Việt nam.

Chân Thành

Hugh Borrowman

Add caption