Thursday, February 23, 2012

Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Lê Minh

Lại một mùa Xuân nữa về, nhưng trong lòng những TNLT không hề có mùa Xuân nào cả, bởi vì họ không chỉ bị giam cầm trong 4 bức tường của nhà tù mà tất cả những thông tin cơ bản nhất về họ cũng bị bưng bít. Đơn giản bởi lẽ CSVN muốn họ chết dần mòn và thầm lặng trong ngục tù, vĩnh viễn không được nhắc đến. Để ngày Xuân có ý nghĩa đối với chúng ta, thiết nghĩ hãy dành cho họ một ngày thật đặc biệt để chúng ta có thể tri ân, cảm thông và hỗ trợ tinh thần. Xin gọi đó là “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam!