Tuesday, January 24, 2012

Bầy tỏ lòng mình qua bức tranh chân dung

Quỹ TNLT
Vẽ chân dung để ủng hộ chiến sĩ dân chủ

Họa sĩ TTLan không chỉ vẽ chân dung các chiến sĩ dân chủ, ông nhận lời vẽ chân dung của bất cứ ai, có người đã đặt ông vẽ chân dung của chính mình, có người đặt ông vẽ chân dung của bạn mình để làm quà sinh nhật, có người đặt vẽ hình cha mẹ mình v.v...Vẽ chân dung một người nào đó là cách ta bầy tỏ lòng quý trọng của mình với người ấy, đã có nhiều người tỏ lòng quý trọng các chiến sĩ dân chủ VN nên họ đã nhờ bàn tay họa sĩ TTLan với những nét chấm phá riêng của ông hoặc như yêu cầu của khách để giúp quý vị bầy tỏ lòng mình với người được vẽ.