Monday, August 30, 2010

Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả vào ngày 2-9?

Những tin không chính thức về trường hợp anh Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả vào ngày 2-9 có lẽ không làm ta ngạc nhiên, vừa qua tin về LM Lý rằng, thứ trưởng Công an Lê Thế Tiệm nói linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý "có tiến bộ, không vi phạm pháp luật" nên không phải tiếp tục thi hành án. Trước đây đã lâu cũng tin đồn tương tự cho cô Lê Thị Công Nhân được ra tù sớm hơn bản án, tất cả tin này ta đều phải thận trong. Chúng ta có thể bàn luận sự khả dĩ nhưng không nên kỳ vọng mà sẽ trở nên thất vọng. Mời quý vị nghe những sự bàn luận này với anh Nguyễn Bắc Truyển