Thursday, August 26, 2010

Tù nhân lương tâm Ngô Quỳnh và Nguyễn Phong

Dưới đây là vài phút hỏi thăm các già đình tù nhân Lương Tâm về sức khoẻ và hoàn cảnh hai người là anh Nguyễn Phong và anh sinh viên Ngô Quỳnh. Kính mong quý vị bấm vào links dưới đây để:

Nghe chị Trịnh Thị Thuý vợ anh Nguyễn Phong người sáng lập đảng Thăng Tiến Việt Nam

Nghe Ngô Duy Quyền anh ruột của sinh viên Ngô Quỳnh nói chuyện