Sunday, March 17, 2024

Hỗ Trợ Tháng 3 2024

Hình ảnh đi thăm người thân trong tù. Cô Trúc Đào có 2 đứa con nhỏ nhất, chồng trong tù. Bà Bon áo xanh Green là mẹ TNLT Nguyễn Thị Chung dẫn cháu đi thăm con và cho chúng gặp mẹ trong tù.

Tấm hình thứ 4 rất đặc biệt do tài xế đi lạc lối, người dẫn đường vô tình làm "phóng viên không biên giới" chụp được các tù nhân đang làm ngoài đồng nắng gay gắt trong khi tên công an cắm dù nghỉ mát để canh gác tù nhân lao động dưới nắng trại giam. Được biết khi họ thấy xe chay lại gần đó  thì họ quát tháo chửi và đuổi đi chỗ khác.