Monday, August 31, 2015

Thư toà đại sứ gởi quỹ Tù Nhân Lương Tâm

Quỹ TNLT gọi về gia đình cháu Nguyễn Viết Dũng để thông báo rằng toà đại sứ Australia chính thức nêu đích danh cháu Nguyễn Viết Dũng trong buổi thảo luận nhân quyền với VN vào đầu tháng 8. Trong thư đại sứ Hugh Borrownam có một điểm đáng chú ý là ông yêu cầu được tham dự phiên tòa nếu nó sẽ được diễn ta tại tòa án, đó là điểm sáng trong bức thư mà mình có thể biết CSVN rất sợ những phiên tòa "công khai" mà người dân còn không được đến gần chứ đừng nói có các nhân viên như đại sứ quán tham dự. We will continue to monitor and advocate on this case and will also request to attend his trial, should the case reach this point

  Kính mời quý vị nghe cuộc trao đổi này.Thưa ông Phung Mai

Cảm ơn lá thư của ông tỏ lòng quan tâm về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Như ông biết, Hồi đầu tháng (8) Australia và Việt Nam đã thảo luận nhân quyền lần thứ 12 chu kỳ hằng năm. Sự thảo luận là yếu tố quan trọng cho sự tương quan hai chiều để Australia và Việt Nam có cơ hội trao đổi nhận thức về nhân quyền, kể cả những vấn đề tế nhị. Trong đợt này một phần thảo luận chúng tôi khuyến khích Việt Nam hãy làm tốt hơn trong việc quảng bá và bảo vệ nhân quyền, đồng thời ghi nhận, quan tâm về từng trường hợp cá nhân.

Một trường hợp cụ thể chúng tôi đã nêu lên trong buổi thảo luận là Nguyễn Viết Dũng. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và ủng hộ trường hợp này và yêu cầu được tham dự phiên toà nếu được đưa ra xét xử.

Như trong thư ông đề cập, chúng tôi đang xem xét trường hợp Nguyễn Mai Trung Tuấn, đang tìm kiếm thêm thông tin từ nhà cầm quyền Việt Nam.

 Toà đại sứ sẽ tiếp tục khuyến khích Việt Nam tôn trọng nhân quyền theo quy ước quốc tế và sẽ tiếp tục làm việc sát cánh với các cộng tác viên có cùng quan điểm cho đến cùng.

 Hugh Borrowman