Tuesday, July 14, 2015

Hỏi thăm gia đình TNLT Ê Đê người bị kết án 17 năm

Sau khi ls Nguyễn Văn Đài và TNLT Chu Mạnh Sơn đến thăm các gia đình bạn tù người Ê Đê ở Ban Mê Thuột, chúng tôi biết được anh Y Kurr một TNLT ê Đê bị án tù rất dài là 17 năm, hiện nay vẫn còn trong tù, gia đình anh rất khó khăn, chúng tôi đã gọi về hỏi thăm và hứa sẽ giúp vợ Y Kurr được dịp đi thăm chồng tại trại tù Thái Nguyên. Kính mời quý vị nghe vợ Y Kurr kể chuyện.

 
Từ trái: Chu Mạnh Sơn - Vợ của Y Kurr - Nguyễn Văn Đài