Tuesday, December 23, 2014

Nói chuyện với TNLT ê đê và Jarai

Công an địa phương lạm quyền, vi phạm luật pháp đánh tù nhân khi họ đến đồn trình giấy tờ ra khỏi trại thì bị công đánh đập dã man chỉ để dằn mặt. Kính mong quý vị bấm vào nút dưới đây để nghe

Con gái của Y Yuăn hình chup 3 năm  trước khi vợ anh vừa qua đời trên đường đi thăm chồng trong tù