Friday, September 12, 2014

Hỏi thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Sau 6 năm chịu cảnh tù đày nghiệt ngã. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã vượt qua rất nhiều sự khủng bố dã man và đã trở về trong chiến thắng. Kính mong quý vị bấm vào đây để nghe