Monday, January 28, 2013

Các Con Của Mẹ Việt Nam

Các Con Của Mẹ Việt Nam sáng tác và trình bày của Nguyệt Ánh. Video do Quỹ Tù Nhân Lương Tâm thực hiện có phiên tòa cộng sản xử cha Lý, lời chúc tết của mẹ Phương Uyên tới người Việt hải ngoại, và cuộc cưỡng chế dân Văn Giang bởi bọn đầu gấu đánh thuê cùng với công an.