Monday, January 28, 2013

Anh Là Ai do Việt Khang sáng tác và trình bày. Video do Quỹ Tù Nhân Lương Tâm thực hiện

Anh Là Ai do Việt Khang sáng tác và trình bày. Video do Quỹ Tù Nhân Lương Tâm thực hiện, đặc biệt có cuộc điện đàm giữa Phùng Mai và tù nhân Trương văn Sương, cuộc phỏng vấn của RFA với vợ của tù nhân Luật sư Cù huy Hà Vũ.