Tuesday, October 2, 2012

Thành Kính Phân Ưu. Thi sĩ TNLT Nguyễn Chí Thiện


Quỹ Tù Nhân Lương Tâm xin thành kính phân ưu cùng gia quyến, các bạn tù, các chiến sĩ tự do cùng chí nguyện với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Anh em trong quỹ TNLT hết sức bàng hoàng khi nghe tin thi sĩ đã vĩnh viễn ra đi chỉ sau vài tuần đến thăm ông tại một chung cư hồi tháng 8 đồng thời tặng ông bức chân dung chiến sĩ tự do của chính ông. Ông ra đi lúc 7g17 phút, ngày 2/10/2012, hưởng thọ73 tuổi. Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện.