Wednesday, October 3, 2012

Nỗi Nghẹn Ngào vì sự ra đi của thi sĩ Nguyễn Chí ThiệnNguyễn P. Thúy 
“Hoa Địa Ngục” vươn lên từ đáy vực,
Kết tinh từ cùng cực, máu, mồ hôi.
Được vun bồi bằng khối óc, tim người,
Cho “Hoa” thắm tạm vui  đời phản kháng.
Cho “Hoa” nở  quên thân tù ngày tháng,
Vịn vào  “Hoa” mà ráng sống thành nhân.
Biến “Hoa” thành di chúc của toàn dân,
Từ đáy vực vọng ngân lời đau khổ.
Từ tuyệt vọng thăng hoa thành cứu rỗi,
Để có “Hoa Địa Ngục” lối đi về!