Saturday, October 20, 2012

Melbourne Australia - Tưởng Niệm Cố Thi Sĩ Nguyễn Chí ThiệnVào năm 1980, người ta thấy xuất hiện ở hải ngoại một tập thơ không có tên tác giả, do “Ủy Ban Tranh Ðấu cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam” xuất bản. Tập thơ mang tựa đề “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” mà tác giả là “Ngục sĩ” hay khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề “Bản Chúc Thư Của Một Người Việt Nam”.Tập thơ “Tiếng Vọng Từ Đáy Vực” hay còn có tên là “Hoa Địa Ngục” đã mau chóng được cả thế giới biết đến và đã được dich ra nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan Tiệp,Tàu, Nhật. Những bài thơ của ông trong tập Hoa Ðịa Ngục gây xúc động sâu xa trong tâm thức người đọc về cái đói, sự đày đọa ác độc, sự gian ác của chế độ Cộng Sản đối với con người.Tác giả đã nhận được Giải thưởng Thơ Quốc tế Rotterdam vào năm 1985.Thơ của ngục sỹ Nguyễn Chí Thiện cũng đã được nhiều nhạc sỹ như Phan Văn Hưng, Phạm Duy phổ nhạc.Chỗ đứng của Nguyễn Chí Thiện trong nền văn học thế giới ngày nay được ghi trong sách “Who’s who in Twentieth-century World Poetry” do Mark Willhard chủ biên.Sau 27 năm bị đày đọa, lần ra khỏi tù sau cùng của ông là ngày 28 Tháng Mười 1991. Hơn 3 năm sau, nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật quốc tế, ông đã được chế độ Hà Nội thả cho đi Mỹ định cư vào Tháng Giêng năm 1995.Từ khi ra hải ngoại ông đã đem kinh nghiệm về chế độ Cộng Sản, kinh nghiệm tù đày trình bày với các cộng đồng người Việt khắp nơi từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Châu.