Monday, October 22, 2012

An ủi và ủng hộ tinh thần gia đình TS Nguyễn Quốc Quân

Một thành viên Quỹ Tù Nhân Lương Tâm đã đến nhà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ở California để tặng chị Mai Hương, vợ ts Nguyễn Quốc Quân tấm chân dung của anh để tỏ lòng quý trọng lòng dũng cảm. Từ Australia chúng tôi cũng gọi điện thoại hỏi thăm chị và được chị dành cho cuộc nói chuyện sau, chúng tôi cũng gọi về LS Nguyễn Văn Đài để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan. Kính mong quý vị vào trang web www.tnlt.net để nghe trực tiếp, hoặc có thể down load ở các đường dẫn sau:

Nghe chị Mai Hương nói chuyện

Nghe LS Nguyễn Văn Đài nói về luật “bào chữa viên nhân dân” của hiến pháp VN