Tuesday, March 29, 2011

Phỏng vấn LM Lý nhân ngày hết hạn tạm tha về chữa bệnh

Đã hết hạn tạm tha dành cho LM Lý, Khối 8406Vic muôn biết hoàn cảnh hiện tại của ngài ra sao, chúng tôi đã được ngài dành cho 15 phút phỏng vấn. Mời quý vị bấm vào đường dẫn trên để nghe ngài trả lời nhừng câu hỏi dưới đây :
1) LM đánh giá ra sao về cuộc cách mạng Hoa Lài ở Trung đông đã tác động đến phong trào dân chủ ở VN? và người VN hiện nay đã có nhừng nhóm người hay tổ chức nào sẵn sàng chưa ?
2) Theo LM, cộng đồng NV hải ngoại sẽ phải làm gì để hỗ trợ đồng bào trong nước một cách tích cực khi cách mạng Hoa Sen bùng nổ tại VN?

3) Hỏi thêm về sức khoẻ của ngài và hỏi ngài nhận xét thế nào về lệnh tạm tha thì ngài cho biết: Họ phải im lặng, im lặng là vàng thôi, vì đưa tôi vào trại giam là châm ngòi nổ , gia tộc tôi cũng đã thống nhất là nếu họ đưa tôi vào trại giam thì gia đình tôi sẽ buông tay, tuy thăm gặp nhưng không tiếp tế thuốc men, tôi sẽ khước từ không để giáo hội và gia tộc điều trị, dĩ nhiên càng khước tù nhà nước điều trị, vì thế họ sẽ giam một bộ xương khô ...