Sunday, October 31, 2010

Ông Nguyễn Văn Lía kể chuyện về tù nhân Mai Thị Dung tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo

Chúng tôi vừa liên lạc được với ông Nguyễn Văn Lía, tin đồ giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, ông cũng là một cựu tù nhân cộng sản, được biết lần cuối cách đây mấy tháng ông Lía có đi thăm tù nhân được tiếp cận Mai Thị Dung là người tranh đấu cho tự do tôn giáo, trong đợt thăm này, chị Mai Thị Dung không đi ra được mà phải bò ra để gặp, khi ông Lía vừa nói được mấy câu thì chân tay miệng lưỡi chị Mai Thị Dung bị co rút lại, nước bọt xùi ra nhưng nhà tù không hề cho gặp bác sĩ để chữa trị, thậm chí thuốc ngoài gởi vào đều bị bóc ra không còn nguyên thủy. Mong quý vị bấm vào đường dẫn trên để nghe ông Nguyễn Văn Lía kể chuyện về tù nhân Mai Thị Dung và chồng cũng như gia đình chị.