Sunday, October 31, 2010

Phù hiệu nào cho quỹ Tù Nhân Lương Tâm?

Đã từ lâu, quỹ Tù Nhân Lương Tâm không quan tâm đến hình thức, chúng ta không có phù hiệu (logo) và letter head nên tất cả thư từ chúng ta gởi đến các cấp chính quyền Australia đều không thể biểu tượng cho một tổ chức, vì thế  chúng tôi đã vẽ được mấy phù hiệu, mong quý vị bấm vào đường dẫn trên để cho biết ý kiến, ý kiến của quý vị rất có ý nghĩa, nó nói lên sự quan tâm của qúy vị về những tù nhân chính trị VN, ngoài ra ý kiến của quý vị sẽ giúp anh em chúng tôi thêm phần tự tin để vững bước hỗ trợ các anh em dân chủ ở quê nhà.