Monday, September 13, 2010

Trần Khải Thanh Thủy bị đánh trong tù

Ông Tân kể với giới báo chí : “Xong vào tầm 21 giờ ngày 5 tháng 8, 2010, tên phạm nhân Cúc đã đột nhập vào phòng giam TKTT và bắt đầu hành hung! TKTT không dám chống cự và không dám kêu. Các phạm nhân khác cùng phòng thì im lặng không dám lên tiếng, tên phạm nhân Cúc đánh rất thâm hiểm và tàn nhẫn. Hắn dùng củi trỏ tay thúc vào ngực vào bụng, dùng gối thúc vào bụng và hạ bộ Thủy! Vừa đánh vừa chửi bới tục tĩu! ‘Tao đánh mày vì can tội viết tin trong trại chuyển ra ngoài, và tố cáo tiêu cực trong trại giam.’!?!”

Xem thư bà Trần Khải Thanh Thủy gửi con gái