Tuesday, September 7, 2010

nghe cựu tù nhân Trương Minh Nguyệt và Trương Văn Sương nói chuyện.

Tù nhân Trương Minh Nguyệt, người cùng với BS Nguyễn Đan Quế trong Cao Trào Nhân Bản đã bị tù 3 lần, tổng cộng là 21 năm trong tù. Theo quy định nhà tù thì anh được đặc xá, không bị ký giay xin khoan hồng . Kính xin quý vị 7 phút nghe nghe hai cựu tù nhân Trương Minh Nguyệt và Trương Văn Sương nói chuyện.