Wednesday, September 22, 2010

Dựng lại ngọn cờ Vàng năm ấy.

Chúng tôi chuẩn bị một chiếc xuồng nhỏ, một bình khí đá, trên một chục lá cờ Vàng khổ 1,2m x 2,4m và bong bóng loại lớn đường kính 1m, mọi cái đã chuẩn bị xong, chúng tôi chất đầy trên một chiếc xuồng ngụy trang che chắn rất kỹ khó ai phát hiện, âm thầm trong đêm khuya chuyển từ dòng kênh đen trong nội thành Sài Gòn ra dòng sông Giồng Ông Tố. Chúng tôi chèo qua sông Giồng Ông Tố, một nhánh lớn của sông Sài Gòn thuộc địa phận Quận 2, nhánh sông nầy đông ghe thuyền qua lại nhất là ghe thuyền từ Miền Tây chở hàng hóa giao cho khu vực phố xá ven bờ. Chúng tôi bắt đầu treo cờ hai bên bờ của nhánh sông, nhóm ba nguời chúng tôi buộc một lá cờ vào 3 cái bong bóng, phía trên buộc vào sợi dây dù phía dưới cột chặt vào bẹ dừa nước. Buộc xong chúng tôi bơm khí vào bong bong, khi bơm căng chiếc thứ nhất, không nâng nổi lá cờ, chiếc thứ hai cũng không lên, đến chiếc thứ ba thì lá cờ từ từ bay lên. Khi căng dây độ cao 20m lá cờ Vàng TỰ DO của Đất Mẹ Việt Nam phất phới bay trên nhánh sông cạnh Sài Gòn lòng chúng tôi vỡ òa sung sướng.