Monday, August 9, 2010

Nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp tàn tạ trong nhà tù

Sau 3 năm bị Nhà nước Việt Nam giam cầm với lý do “hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,” luật sư Lê Thị Công Nhân chia sẻ cùng độc giả PHÍA TRƯỚC những ngày tháng đấu tranh dân chủ đến những ngày cơ cực trong cảnh tù đày. Luật sư Lê Thị Công Nhân tâm sự rằng “nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp” và tù nhân bị đối xử “như một người nô lệ.”  Khi được hỏi về quá trình tham gia vào các hoạt động dân chủ ở Việt Nam, cô luật sư trẻ tuổi cho biết: đọc tiếp...