Tuesday, January 14, 2020

Hội Chợ Tết Footscray 2020

Nhân dịp hội chợ tết tại Footscray Victoria. 12/1/2020. Qũy tù nhân lương tâm kêu gọi mọi người ủng hộ các anh em tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. Để hỗ trợ các TNLT quý vị có thể vào website www.tnlt.net