Wednesday, January 24, 2018

Đội Múa Âu Cơ Hội Chợ Tết Footscray 2018

Văn hóa Việt Nam có lẽ được bảo tồn tốt hơn nhờ người Việt hải ngoại. Ngày nay các bạn không thể tìm thấy những điệu múa này ở VN nữa. Đội múa Âu Cơ đến gian hàng quỹ TNLT để trình diễn các điệu múa người VN sắc tộc thiểu số, kêu gọi lòng hảo tâm mọi người, khi vui chơi HCT thì đừng quên các anh em tranh đấu ở quê nhà. Quỹ Tù Nhân Lương Tâm