Monday, January 29, 2018

Hội chợ tết Richmond 2018

Đội múa AVA đến trước gian hàng quỹ TNLT để kêu gọi lòng hảo thâm của khách vui chơi hội chợ tết xuân Bính Tuất, cùng chia sẻ niềm đau của các TNLT đang tranh đấu cho công lý và nhân quyền VN.