Thursday, December 15, 2016

Hỗ trợ thăm hỏi gia đình TNLT tháng 11-2016

Con trai thầy giáo Đinh Đăng Định, Cô Tuyết Lan mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Ngọc Lụa 

Chị Mười vợ TNLT Lưu Văn Vịnh  và Ngọc Lụa 

Em Trai TNLT  Nguyễn Văn Đức Độ.

Cô Mạnh vợ TNLT Đoàn Huy Chương