Tuesday, March 31, 2015

POCF họp thường niên, tổng kết năm 2014

Họp Thường Niên là yêu cầu của bộ luật dành cho các hiệp hội để tường trình tài chính, như mọi năm việc tường trình tài chính trong phiên họp rất đơn giản. Trong buổi họp này một số vấn đề gây quỹ được nêu ra trong đó POCF có thể sẽ đến với cộng đồng Darwin bắc Úc, chúng tôi cũng đề cập vấn đề dàn âm thanh trong hội chợ tết không hoạt động kiến cho các ca sĩ đến giúp vui đã mất (vui) tác dụng chỉ vì lý do kỹ thuật, khi bàn đến đây, anh Nguyễn Thành Bửu ở Darwin xuống thăm đã góp 300$ vào việc mua một dàn âm thanh khác cho dịp hội chợ tết sang năm. Ngoài ra, một số thành viên khác đã đề nghị ủng hộ Chiến Dịch Nhân Quyền 2015. Hầu hết đều tán thành và sẽ tiến hành các công tác vận động trong tương lai gần.