Sunday, July 6, 2014

Bán Sausage Sizzler gây quỹ hỗ trợ Tù Nhân Lương Tâm

Một buổi bán hàng gây quỹ hỗ trợ tù nhân lương tâm VN đã diễn ra trong lúc Australia đang vào mùa đông giá lạnh lại mưa, vì thế, cho dù số lượng sausage bán được 28Kg nhưng đó là con số trung bình, lẽ ra bán được nhiều hơn, đặc biệt nước giải khát thì thất bại vì không ai khát nước nên không bán được nhiều. Sau khi tường trình kết quả thì một thành viên trong quỹ TNLT nói đùa rằng: Nhóm anh em POCF không có tài bán nước như CSVN! câu nói đùa mà lòng bỗng quặn đau nhớ đến anh Tuyến Xích Lô người đã sáng tạo ra gánh nước chè xanh giải khát miễn phí vì "Nước nhà không bán" Anh đã trở thành một tù nhân lương tâm chỉ vì yêu nước.