Monday, April 21, 2014

Thi Ca Nguyễn Hữu Cầu

Sau khi ông Nguyễn Hữu Cầu được thả vào ngày 22-3-2014, nhiều người hết sức ngạc nhiên vì ông là một người có khả năng âm nhạc kỳ diệu, ngay cả trong hoàn cảnh bị biệt giam, dây xích khóa chân mà ông đã có một thi ca nói về dây xích này trong bài ca "cây thánh giá làm bằng sọ dừa"  khiến nhiều người nghẹn ngào kính phục, không riêng gì lời thơ hàm chứa đau thương khiến ông đã tìm đến thiên chúa để ngài xoa dịu nỗi đau thương mà cung điệu thật đặc biệt. Hôm nay ông dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về nhừng thi ca ông đã viết trước khi vào tù và sau khi vào tù và được ông đàn và hát, kính mong quý vị theo dõi, đặc biệt phần cuối có hình ảnh các  anh em quỹ TNLT thâu thanh hòa âm bài ca Oan Khúc Người Tù Kiên Giang.