Monday, October 7, 2013

QTNLT cám ơn nhóm nghệ sĩ Băng Châu đã hợp tác với QTNLT

Đại diện QTNLT cám ơn nhóm nghệ sĩ Băng Châu đã hợp tác với QTNLT trong việc giúp sức hỗ trợ anh em dân chủ trong nước, nhất là những người hiện đang trong chốn lao tù CS. QTNLT cũng trao tặng Băng Châu và toàn thể nghệ sị bức tranh vẽ chân dung Nhạc Sĩ Việt Khang do bác hoạ sĩ Trần Thúc Lân từ Pháp vẽ để vinh danh người nhạc sĩ trẻ đang bị CSVN giam giữ vì 2 bản nhạc chống CS bán nước của anh.