Thursday, October 24, 2013

Chân Dung Chiến Sĩ Tự Do Trương Văn Sương

Khi anh Trương Văn Sương được lệnh tạm tha về chữa bệnh, qua điện thoại đã tuyên bố với chúng tôi như sau: “Cái bổn phận và trách nhiệm của người trai dân Việt đối với đất nước Việt, trong cái việc làm thì nhiều anh em cũng biết là tôi có những cái táo bạo, cái gan dạ là vì tôi nghĩ rằng, tôi là một quân nhân. Đáng lẽ tôi chết ngày 30/04/75 rồi, mà không chết. Sống tới giờ này thì tôi coi sinh mạng của tôi là của dân tộc VN, của đất nước VN. Nếu dân tộc VN cần, đất nước VN cần bất cứ lúc nào, sinh mạng Truơng Văn Sương xin hiến”.
Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe cuộc nói chuyện với ls Nguyễn Văn Đài và Trần Đức Thạch người ở chung với anh Trương Văn Sương tường thuật hồi tháng 9-2011