Wednesday, July 24, 2013

Chị Dương Thị Tân đang lưu lại tỉnh Nghệ An để lo lắng cho Blogger Điếu Cày

Chị Dương Thị Tân đang lưu lại tỉnh Nghệ An để lo lắng cho Blogger Điếu Cày.
Chúng tôi lien lạc với chị qua điện thoại, mong quý vị nghe chị kể: