Tuesday, June 18, 2013

Mẹ Đinh Nguyên Kha trả lời phỏng vấn Dân Luận

Anh em trong quỹ TNLT làm thêm phụ đề anh ngữ.