Thursday, May 9, 2013

Quỹ TNLT hỗ trợ gia đình ông Đoàn Văn Vươn

Chị Nguyễn Thị Thương vợ ông Đoàn Văn Vươn và em dâu Phạm Thị Hiện  vợ anh Đoàn Văn Quý
Kính mời quý vị nghe cuộc trao đổi với vợ anh Đoàn Văn Quý