Sunday, May 19, 2013

Nguyễn Phương Uyên

Kính mời quý vị nghe cuộc trao đổi với Mẹ Đinh Nguyên Kha và Mẹ Phương UyênTôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm