Monday, August 27, 2012

Nỗi đau Quê hương

Nhạc sĩ Hoàng Nhật Thông - Paris

Bài hát này được đề tặng cho tất cả những tù nhân lương tâm còn sống hay đã chết trong chế độ CSVN.

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm xin thay mặt họa sĩ Trần Thúc Lân gởi lời cảm ơn các bạn ở Việt Nam đã dùng những bức chân dung này kết hợp với những hình ảnh khác và làm nên một Video clip nhạc này, để vinh danh các chiến sĩ tự do đã hy sinh mạng sống mình vì tổ quốc, đã hy sinh hạnh phúc gia đình để tranh đấu cho toàn dân Việt Nam có tự do dân chủ, có một nền công lý được thực thi trên toàn cõi Việt Nam


Nghe giọng nói ông Trương Văn Sương khi vừa được tạm thả về chữa bệnh: "Đáng lẽ tôi chết ngày 30/04/75 rồi, mà không chết. Sống tới giờ này thì tôi coi sinh mạng của tôi là của dân tộc VN, của đất nước VN. Nếu dân tộc VN cần, đất nước VN cần bất cứ lúc nào, sinh mạng Truơng Văn Sương xin hiến”