Wednesday, August 22, 2012

Kẻ Thế Cô, Tù Lương Tâm


Cân công lý buông nặng nhọc
Đuốc tự do vượt ngoài tầm
Người là ai ôm mặt khóc?
Kẻ thế Cô tù lương tâm

Thật vô duyên, một bài thơ vịnh lạc đề chăng? Xin thưa rằng, con người cho dù dã man như cộng sản thì cũng chỉ có thể cầm tù người còn sống, họ không thể cầm tù một vị đã là thần (thần công lý) nhưng có lẽ cái logic trong văn học nghệ thuật ở đây, vì đảng cộng sản là một tập đoàn ma quỷ, bọn ma quỷ tội lỗi không thể thắng được nữ thần, nên chúng đi tìm ám hại những ai bênh vực thần công lý, người thay thế cô nữ thần công lý đó là là Lê Công Định: "Kẻ thế Cô tù lương tâm" =>Đọc tiếp