Thursday, December 8, 2011

Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Quỹ TNLT, rất vui khi quý vị trong nước và hội ái hữu tù nhân chính trị đã chọn được một ngày cụ thể là ngày Nhân Quyền Quốc Tế 10/12 hàng năm làm ngày Tù nhân lương tâm Việt Nam. Quỹ TNLT hoàn toàn hưởng ứng lời đề nghị này. "Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế, được các nước trên thế giới kỷ niệm, là ngày Liên Hợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ngày này vào năm 1948, bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền lịch sử này tại Paris, Pháp."