Sunday, September 11, 2011

Thương Phế Binh VNCH Lê Phước Tứ và Quỹ TNLT

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm không phải là hội từ thiện thuần túy, cũng không phải là hội Thương Phế Binh VNCH. Quỹ TNLT là một tổ chức hỗ trợ các gia đình và tù nhân chính trị và tôn giáo ở Việt Nam do chính sách bao vây kinh tế của bạo quyền CSVN đối với những người can đảm đứng lên tranh đấu cho nhân quyền, tôn giáo, dân chủ và công lý. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các thành viên trong quỹ TNLT cũng mở rộng vòng tay hơn trong phạm vi kể trên. Trường hợp Thương Phế Binh VNCH Lê Phước Tứ là một điển hình mới nhất, kế đến trường hợp những người dân oan ở Cồn Dầu hoặc là khi LS Lê Trần Luật bị công an cướp mất cái computer thứ 18 trong khi anh bị bao vây kinh tế không thể hành nghề. Quỹ TNLT đã hỗ trợ nhiều trường hợp tương tự khác. Kính mong quý vị bấm vào đây để xem hình ảnh và nghe tpb Lê Phước Tứ nói chuyện.