Tuesday, June 7, 2011

NGÔ QUỲNH CÓ THỂ BỊ TÙ QUÁ THỜI HẠN

Ngô Duy Quyền

Tôi là Ngô Duy Quyền, anh trai của Ngô Quỳnh - người đang chịu án tù tại phân trại K1- Trại giam Nam Hà,  Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam, khẩn thiết loan báo về việc em trai tôi có nguy cơ bị cầm tù quá thời hạn. Lẽ ra em tôi phải được thả vào ngày 10-06-2011, nhưng nay em tôi có thể bị tù quá thời hạn tới tận ngày 01-07-2011 chỉ vì sự tắc trách, đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam . Tôi đã vô cùng thất vọng về nền tư pháp hiện nay của Việt Nam khi kết án em tôi - Ngô Quỳnh và những người đồng chí hướng, với tấm lòng đơn sơ và đầy trách nhiệm với đất nước, cùng nhau thể hiện lòng yêu nước và khát vọng tự do dân chủ nhân quyền cách ôn hòa, mà lại phải nhận lấy bản án bất công với những tháng ngày dài oan ức trong lao tù. Ngô Quỳnh bị kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế.