Friday, July 5, 2019

Đài phát thanh Hồn Việt 3ZZZ FM hỏi thăm POCF trong dịp sinh nhật 10 tuổi.

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm hân hạnh được đài phát thanh Hồn Việt 3ZZZ FM hỏi thăm trong dịp sinh nhật 10 tuổi.