Sunday, January 14, 2018

Hội Chợ Tết St Albans 2018

Thien-An Nguyen, người bạn thân thiết của các anh em trong quỹ TNLT đến góp vui trong hội chợ tết St Albans ngày 14-1-2018.