Sunday, January 8, 2017

Gây Quỹ Tại Hội Chợ Tết St Albans 2017.

Thay mặt Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị em nghệ sĩ nhóm bạn Dr Trang Hoang và cá anh chị Cổ Nhạc Ngọc Lan và các anh chị em cộng tác đứng phơi nắng suốt ngày tại khu phố St Albans để xin bà con vui chơi tết bớt chút vài đồng mua nước cafe để hỗ trợ Tù Nhân Lương Tâm VN. Sự thành công này nhờ hai nhóm nghệ sĩ trên và những anh chị em đã hết lòng vì muốn gián tiếp tranh đấu cho quê hương được dân chủ, nhân quyền và môi trường được trong sạch.

 Hôm nay 9-Jan-2017 tại ngân hàng, tôi ghi nhận được tổng cộng là $2962.15c 

 Năm ngoái cũng ở St Albans quỹ TNLT ghi nhận được là $2240.50c