Wednesday, May 27, 2015

Thăm hỏi gia đình TNLT Nguyễn Văn Minh

Thăm hỏi gia đình TNLT Nguyễn Văn Minh. Chị Thuý là vợ TNLT Nguyễn Văn Minh, nhiều người biết anh Nguyễn Văn Minh cùng bị bắt với Bùi thị Minh Hằng nhưng ít ai biết gia đình anh có 3 người đều là TNLT, kính mời quý vị nghe chị Thuý kể chuyện .