Thursday, May 14, 2015

Cộng đồng người Việt Hải Ngoại mạnh mẽ bênh vực cháu Nguyễn Viết Dũng

Quỹ TNLT gọi về gia đình cháu Nguyễn Viết Dũng để thông báo rằng cộng đồng người Việt Hải ngoại nói chung và ở Australia nói riêng rất mạnh mẽ bênh vực cháu Nguyễn Viết Dũng, trong khi đó gia đình ông Nguyễn Viết Hùng không biết vì "mù thông tin" nhưng những tiếng đồn thổi (xấu) chung quanh việc bắt bớ cháu Dũng thì rất nhiều... Kính mời quý vị nghe cuộc trao đổi này.

Phong trào WE ARE ONE và K8406 gặp Bộ Trửơng Luke Donnellan để trao hồ sơ Nguyễn Viết Dũng và vận động nhân quyền cho Việt Nam