Tuesday, February 3, 2015

Khung Cảnh Chung Quanh Gian Hàng Tết 2015 Tại Richmond

Vắn tắt tường trình khung cảnh chung quanh gian hàng quỹ TNLT, mời quý vị xem các anh em đang tắm mưa và "tắm nắng". Những ca sĩ không hẹn mà gặp, họ đã đem "nắng ấm mùa xuân" đến mọi người chung quanh gian hàng quỹ TNLT.