Monday, January 19, 2015

Lịch 2015 dành cho những ai ủng hộ TNLT trong Hội Chợ Tết

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã hỗ trợ các anh em tranh đấu ở quê nhà, cụ thể hỗ trợ các tù nhân lương tâm Việt Nam qua qua Quỹ Tù Nhân Lương Tâm/Prisoners Of Conscience Fund (POCF). Chúng tôi rất hân hạnh được quý vị nhận quyển lịch POCF 2015 này như một món quà để chúng ta luôn nhớ đến những người con ưu tú của mẹ Việt Nam đang còn bị lưu đày trong nhà tù cộng sản. Tất cả những bức hoạ chân dung do hoạ sĩ Trần Thúc Lân ở Paris vẽ bằng bút chì, bản chính đã gởi về gia đình họ, bản sao chúng tôi làm lên quyển lịch này để vinh danh những người đã can đảm đứng lên đòi nhân quyền và công lý cho VN. Chân dung TNLT VN nhiều lắm nhưng trong quyển lịch này chúng tôi chỉ có 12 tờ giấy cho 12 tháng, vì thế các hình trong quyển lịch này đều là những người hiện đang còn bị cầm tù và có hình đã vẽ, còn rất nhiều người đã ra tù và còn trong tù nhưng chưa có hình vẽ. Nếu có ai thắc mắc sao không có hình anh A chị B thì là do những yếu tố nêu trên. >>>Xem Hinh Lịch